This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.
 

Noticeboard

BANK HOLIDAY OPENING - The surgery will be open Good Friday and Easter Monday for essential services only.

Apwyntiadau


Meddyg


Gellir trefnu apwyntiadau hyd at 3-4 wythnos o flaen llaw. Gellir trefnu’r rhain drwy ffonio neu alw mewn i’r feddygfa neu ymweld â Fy Iechyd Ar-lein.


Mae apwyntiadau ar y diwrnod hefyd ar gael o 8.30yb. Gellir trefnu’r rhain drwy ffonio neu ymweld â’r feddygfa.


Apwyntiadau brys - os ydych angen eich gweld ar frys, cysylltwch â’r feddygfa ar y diwrnod.


Efallai y gofynnir rhai cwestiynau i chi ynglŷn â pham rydych yn cysylltu fel y gellir eich cyfeirio at y person cywir i roi cymorth i chi.


Bydd pob plentyn o dan 16 oed sy’n sâl yn cael cynnig ymgynghoriad yr un diwrnod (gall hyn fod dros y ffon)


10 munud yw hyd apwyntiad ac mae pob apwyntiad ar gyfer un person yn unig.


Nodwch os gwelwch yn dda fod adegau pan fo myfyrwyr 4ydd blwyddyn o Brifysgol Lerpwl gyda ni.


 Nyrs y Practis


Mae apwyntiadau gyda nyrsys y practis a chymorthyddion gofal iechyd ar gael hyd at 8 wythnos o flaen llaw. Gellir trefnu’r rhain drwy ffonio neu alw mewn i’r practis neu drwy ymweld â Fy Iechyd Ar-lein.


Gall y nyrsys gynorthwyo / cynghori ynglŷn â’r canlynol:


Maent yn rhedeg eu clinigau eu hunain mewn ystafelloedd triniaeth bwrpasol a gallant gynorthwyo/gynghori ar amrediad eang o gyflyrau meddygol. (Nid yw’r rhestr hwn yn un cyflawn - holwch yn y dderbynfa)


Mân anhwylderau, clefyd y siwgr, asthma/cyflyrau anadlol, rhoi’r gorau i ysmygu, cynllunio teulu, pigiadau / cyngor teithio, dyfrhau clustiau, rhwymau, tynnu pwythau, gwirio pwysedd gwaed, prawf serfigol, cyngor diet ac ymarfer corff, archwiliad claf newydd.

 
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website