Noticeboard

6.5.22:  Please note that patients are still required to wear a face mask in healthcare settings. Please ensure you continue to wear your face mask when entering the surgery.  Thank you.

Apwyntiadau

Meddyg

Gellir trefnu apwyntiadau hyd at 3-4 wythnos o flaen llaw. Gellir trefnu’r rhain drwy ffonio neu alw mewn i’r feddygfa neu ymweld â Fy Iechyd Ar-lein.

Mae apwyntiadau ar y diwrnod hefyd ar gael o 8.30yb. Gellir trefnu’r rhain drwy ffonio neu ymweld â’r feddygfa.

Apwyntiadau brys - os ydych angen eich gweld ar frys, cysylltwch â’r feddygfa ar y diwrnod.

Efallai y gofynnir rhai cwestiynau i chi ynglŷn â pham rydych yn cysylltu fel y gellir eich cyfeirio at y person cywir i roi cymorth i chi.

Bydd pob plentyn o dan 16 oed sy’n sâl yn cael cynnig ymgynghoriad yr un diwrnod (gall hyn fod dros y ffon)

10 munud yw hyd apwyntiad ac mae pob apwyntiad ar gyfer un person yn unig.

Nodwch os gwelwch yn dda fod adegau pan fo myfyrwyr 4ydd blwyddyn o Brifysgol Lerpwl gyda ni.

 Nyrs y Practis

Mae apwyntiadau gyda nyrsys y practis a chymorthyddion gofal iechyd ar gael hyd at 8 wythnos o flaen llaw. Gellir trefnu’r rhain drwy ffonio neu alw mewn i’r practis neu drwy ymweld â Fy Iechyd Ar-lein.

Gall y nyrsys gynorthwyo / cynghori ynglŷn â’r canlynol:

Maent yn rhedeg eu clinigau eu hunain mewn ystafelloedd triniaeth bwrpasol a gallant gynorthwyo/gynghori ar amrediad eang o gyflyrau meddygol. (Nid yw’r rhestr hwn yn un cyflawn - holwch yn y dderbynfa)

Mân anhwylderau, clefyd y siwgr, asthma/cyflyrau anadlol, rhoi’r gorau i ysmygu, cynllunio teulu, pigiadau / cyngor teithio, dyfrhau clustiau, rhwymau, tynnu pwythau, gwirio pwysedd gwaed, prawf serfigol, cyngor diet ac ymarfer corff, archwiliad claf newydd.

Tynnu Gwaed

Nid ydym yn rhedeg gwasanaeth tynnu gwaed cerdded i mewn mwyach.  Bydd angen i chi gysylltu a'r practis er mwyn trefnu apwyntiad i gael prawf.  Gadewch 2-3 diwrnod i'ch canlyniadau gael eu dychwelyd.  Ffoniwch ar ol 2yh i gael eich canlyniadau os gwelwch yn dda.

 
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website